Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Radionica "Reorganizacija sustava županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu"

Radionica "Reorganizacija sustava županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu"

Hrvatska, sukladno strateškim dokumentima, novim zakonskim rješenjima te vlastitim potrebama razvoja čitave zemlje, valja reorganizirati sustav javnog prijevoza putnika. Jedna od prvih faza ovog razvoja, koji bi u konačnici trebao završiti uspostavom sustava integriranog prijevoza putnika, jest reorganizacija sustava županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu i to uspostavom Ugovora o javnoj usluzi.

Uspostava ovog tipa ugovora je što Europska unija (Uredba EU 1370/2007) i Zakon o prijevozu u cestovnom prometu nude kao jedino zakonsko rješenje za uspostavu sustava javnog prijevoza kojeg je moguće adekvatno sufinancirati ukoliko sam ne može funkcionirati po isključivo tržišnim principima.

Zbog navedenog potrebno je djelatnicima u javnoj upravi omogućiti pristup znanjima vezanim uz funkcioniranje (organizaciju) sustava javnog prijevoza, ekonomiku javnog prijevoza, utjecaje sustava javnog prijevoza na ukupni prometni sektor, utjecaje na ostalu zajednicu (zagađenje, sigurnost prometa, prostor, infrastrukturu, ostale ekonomske sektore, obrazovanje, industriju, turizam, itd.) te osnovna znanja vezana uz izgled i strukturu Ugovora o javnoj usluzi i sve priloge koji dolaze uz te Ugovore.

Hrvatska zajednica županija planira na navedene teme održati dvije stručne cjelodnevne radionice tijekom ožujka i travnja 2020. godine.

Pozivamo vas na prvu radionicu koja će se održati u utorak 17. ožujka 2020. godine od 10.00 sati u prostorima Hrvatske zajednice županija, Savska cesta 41, 16. kat, 10000 Zagreb.

Program prve radionice – 17. 3. 2020 (od 10.00 do 14.00 sati);

Uloga i značaj javnog prijevoza putnika u ukupnoj ekonomiji i društvu (konkurentnost, zaposlenost, demografija, obrazovanje, kvaliteta života…

Budućnost – Integrirani prijevoz putnika

Ugovori o javnoj usluzi za Integrirani prijevoz putnika

Upravljanje sustavom javnog prijevoza – koncept Ugovora o javnoj usluzi

Pravna podloga Ugovora o javnoj usluzi – Uredba 1370/2007, Zakon i pravilnici

Voditelji radionice; Tonči Pauk (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) i Ante Klečina (Odjel za gospodarstvo, Varaždinska županija)

Prijave na radionicu; tajnistvo@hrvzz.hr