Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Radna skupina za poljoprivredu o Programu potpora male vrijednosti u novom programskom razdoblju

Radna skupina za poljoprivredu o Programu potpora male vrijednosti u novom programskom razdoblju

Sjednica Radne skupine za poljoprivredu Hrvatske zajednice županija održana je u Gospodarskom klubu Ministarstva poljoprivrede uz nazočnost Biljane Požgaj Rubinić, voditeljice Službe za državne potpore u poljopirvredi Ministasrva poljopirvrede.

Voditelj Radne skupine Andrija Matić uvodno je istaknuo da većina županija dodjeljuje potpore male vrijednosti, ali ima i programa usklađenih i s Uredbom 702/2014, a čak i uz Smjernice ostaju pitanja za raspravu, ovisno o područjima od interesa. 

Biljana Požgaj Rubinić, voditeljica Službe, pojasnila je de minimis potpore (potpore male vrijednosti) koje ne spadaju u državne potpore. One su u nadležnosti Ministarstva poljoprrivrede, odnose se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a u trogodišnjem razdoblju ne prelaze 20 000 eura po korisniku. 

De minimis opća uredba (Uredba (EU) br. 1407/2013) primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima, osim za: 

(a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000;

(b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

(c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

  i. ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili   količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih   proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u   pitanju;

  ii. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili   potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

(d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

(e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

Požgaj Rubinić objasnila je i Uredbe o izuzetim državnim potporama te Smjernice koje uključuju sve mjere kao i ABER  uz mogućnost definiranja dodatnih uvjeta (kao i određeni broj dodatnih mjera), ali EK odobrava program potpora i za sve tražene dodatne uvjete prilažu se dokazi koje  EK mora odobriti. Također, naglasila je kako je primjena Uredbe (EU) 2019/316 produljena do 31. prosinca 2027., a Uredba (EU) br. 1407/2013. do 2023. godine.