Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Razvojni projekti: Ličko-senjska županija

Razvojni projekti: Ličko-senjska županija

Turistička valorizacija kulturno- povijesne baštine i javne infrastrukture Parka Nehaj – 4tressCulTour

Projekt pod nazivom “Turistička valorizacija kulturno- povijesne baštine i javne infrastrukture Parka Nehaj – 4tressCulTour”, ukupne vrijednosti 989.682,85 eura, realiziran je u razdoblju od siječnja 2012. do travnja 2013. godine. Nositelju projekta Gradu Senju partneri na projektu bili suRazvojna agencija Senj, Turistička zajednica grada Senja, Gradski muzej Senj i Pučko otvoreno učilište Milutina Cihlara Nehajeva Senj. Ovim projektom stvorena je specifična i prepoznatljiva turistička ponuda – Uskočka priča. Stvorena je i baza za razvoj novih projekata Rana tu temu i nove turističke ponude. Projekt je pridonio razvoju turističkog sektora i srodnih malih i srednjih poduzeća u Senju i Ličkosenjskoj županiji kroz održivu ekonomsku valorizaciju kulturnih i povijesnih potencijala regije. Ključno je bilo poboljšanje javne turističke infrastrukture i s tim povezano unapređenje turističke ponude koja se temelji na kulturno-povijesnoj baštini te razvoj usluga potpore za malo i srednje poduzetništvo i druge relevantne dionike temeljene na prijenosu najboljih praksi, know-how i promociji povoljnog investicijskog okruženja. U sklopu projekta “4tress- CulTour” ostvarene su brojne aktivnosti, a najvažnija je bila adaptacija i uređenje tvrđave i parka Nehaj, što je obuhvatilo uređenje platoa tvrđave, postavljanje info-točke i rekonstrukciju osvjetljenja. Uređena je i opremljena pješačka staza, rekonstruirani suhozidi i ostale pješačke staze, a održano je nekoliko edukacija, izrađena web-stranica i organizirana tri info-dana na kojima su zainteresirani mogli saznati sve o projektu.

Gospodarska zona Podudbina/Buljme – Cesta za novi razvoj – Svrha projekta bila je doprinos rastu malog i srednjeg poduzetništva

Projekt Gospodarska zona Podudbina/Buljme – Cesta za novi razvoj financiran je iz europskog programa IPA komponenta IIIc, shema bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu – operativni program regionalne konkurentnosti. Projekt je proveden u razdoblju od 16 mjeseci, kada su dovršeni svi radovi, nabava i instalacija opreme u gospodarskoj zoni. Organizirana je edukacija u svrhu upravljanja gospodarskom zonom i izrade marketinškog plana te promocija kako bi se privukli investitori. Nositelj projekta vrijednog 630.579,74 eura bila je Općina Udbina u partnerstvu s Rana zvojnom agencijom Ličkosenjske županije – LIRA-om. Europska unija financirala je iznos od 471.673,64 eura. Svrha projekta bila je doprinos rastu malog i srednjeg poduzetništva kroz kreiranje pogodnog okruženja za investitore u Općini Udbina te na taj način omogućavanje otvaranja novih radnih mjesta. Ciljevi provedenog projekta bili su poboljšanje komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Podudbina/ Buljme za buduće investitore, unapređenje općinske strukture u svrhu daljnjeg razvoja gospodarske zone i upravljanje njome te privlačenje investicija. Projekt je rezultirao izgradnjom komunalne infrastrukture s prometnicom dužine 507 metara, unapređenjem usluga za investitore pri traženju radne snage, poboljšanjem kapaciteta gospodarenja gospodarskim zonama u Ličko-senjskoj županiji u vidu boljeg upravljanja i privlačenja investitora, pružanjem visoke razine usluga postojećim investicijama te promocijom i prezentacijom gospodarske zone domaćim i stranim investitorima.

Župan Milan Kolić: Preduvjet uravnoteženog gospodarskog razvoja

“Gospodarski razvoj Ličko-senjske županije (LSŽ) uvjetovan je stvaranjem uvjeta za razvoj malog gospodarstva u sektoru turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije zasnovane na raspoloživim resursima. Stoga je izgradnja poslovnih zona kao poslovne infrastrukture, kao i izgradnja javne turističke infrastrukture preduvjet uravnoteženom gospodarskom razvoju LSŽ i otvaranju novih radnih mjesta. Ovi projekti izvrstan su primjer koji trebaju slijediti sve jedinice lokalne samouprave.”