Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Razvojni projekti: Šibensko-kninska županija

Razvojni projekti: Šibensko-kninska županija

Razvojno-inovacijski centar (iNAVIS) u Šibeniku 

Projektom se želi izgraditi (rekonstruirati) i opremiti inovativne istraživačke kapacitete za razvoj industrijskih proizvoda, osobito u industriji lakih metala, pomorske djelatnosti i ostalih. 

Projekt “Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra (iNAVIS)” financiran je iz fondova Europske unije u iznosu od 999.539,12 eura. Cilj je pridonijeti razvoju i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u industrijskoj proizvodnji i razvoju finalnih proizvoda, osnažujući tehnološke inovacije i transfer znanja, ali i pozicionirati Šibensko-kninsku županiju kao regionalnog industrijskog lidera u područ- ju inovacija u sektoru lakih metala i pomorske djelatnosti jačajući održivi gospodarski rast. U sklopu projekta predviđene su aktivnosti uređenja i opremanja 800 m2 prostora u istočnom krilu centra iNAVIS, uspostavljanje institucionalne mreže za podršku malim i srednjim poduzećima, izgradnje institucionalnih kapaciteta za početnu fazu funkcioniranja Razvojno-inovacijskog centra (iNAVIS) te promocije usluga Razvojnoinovacijskog centra i mogućnosti za prihvat ulaganja.

Krajnji korisnici iNAVIS-a bit će Šibensko-kninska, Zadarska i Splitsko-dalmatinska županija, mala i srednja poduzeća i njihovi zaposle nici, lokalno stanovništvo u Šibensko-kninskoj županiji te mlade obrazovane nezaposlene osobe. Nakon završetka projekta krajem godine očekuje se potpuna funkcionalnost Centra u Šibenskom kampusu, uspostavljanje institucionalne potpore malim i srednjim poduzećima s jasno određenim planom akcije, marketinškim planom i podrškom u istraživačkim aktivnostima. Očekuje se i da stručni kapaciteti iNAVIS-a odgovaraju budućim potrebama tržišta te da strana i domaća mala i srednja poduzeća i znanstvene institucije prepoznaju potencijal i specijalizaciju centra iNAVIS i koriste njegove usluge.

Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku  

Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije bila je nositelj projekta koji je proveden od ožujka 2012. do ožujka 2014. godine.

Projekt pod nazivom “Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku“ ostvaren je u okviru IPA III C komponente (Regionalni razvoj), a vrijednost mu je 1.334.053,99 eura. Opći cilj bio je pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu u Šibensko-kninskoj županiji, dok je specifični cilj obuhvaćao unapređenje javne turističke infrastrukture i sustava upravljanja za razvojno planiranje i zaposlepromociju selektivnih oblika aktivnog i kulturnog turizma te povezanih usluga u zaštićenim prirodnim područjima Natura 2000. U sklopu projekta izgrađena su 4,4 kilometra staze u Kanalu sv. Ante, uređeno 400 m2 pristupnog zemljišta, izgrađen drveni most, uređen vidikovac i odmaralište duž staze, rekonstruirano staro pristanište za prilaz stazi s mora, instalirane mape na ulasku s kopna i s mora, info- ploče duž staze, provedena su arheološka istraživanja na području crkve sv. Ante i druge aktivnosti.  

Projekt je proveden u skladu sa standardima i preporukama Europske komisije. Kanal sv. Ante izniman je prirodni fenomen, jedinstven i u globalnim razmjerima. Njime se s morske strane ulazi u Šibenik, a može se nastaviti i vodenim putem sve do Nacionalnog parka Krka, što je osobita turistička atrakcija. Uređenje i opremanje šetnice privući će turiste i lokalno stanovništvo, čime se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj ovog područja na kojem postoji veći broj neuređenih i neiskorištenih objekata, pogodnih za razvoj poduzetništva.

Župan Goran Pauk: Jedan od najuspješnijih lokalnih EU projekata

Sama činjenica da je Projekt “Turistička valorizacija kanala sv. Ante“ u Šibeniku proglašen jednim od najuspješnijih lokalnih EU projekata u Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2014. godine govori sama za sebe. Realizacijom projekta, jedan od najljepših dijelova Jadranske obale i najraskošniji pomorski ulaz u grad, učinili smo dostupnim građanima i stavili ga u turističku funkciju, a da pritom nismo narušili njegovu izvornu prirodnu ljepotu. Razvojno-inovacijski centar iNAVIS bit će mjesto gdje će se sastajati poduzetnici, znanstvenici i javni sektor, a njihov rad trebao bi rezultirati uvođenjem novih tehnologija, usvajanjem novih proizvoda i – novim zapošljavanjem.

Osnovni je cilj projekta jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija s posebnim naglaskom na aluminij. Jer, naša županija u području aluminijske industrije ima najviše iskustva, tradiciju, prepoznatljivost i kadrovski potencijal. Drugi važan razlog je što smo se u okviru izrade pametne specijalizacije za Republiku Hrvatsku uspjeli nametnuti kao budući centar kompetencija za istraživanje i razvoj novih tehnologija u aluminijskoj industriji.