Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Sjednica Radne skupine za pravna pitanja
  • Sjednica Radne skupine za pravna pitanja
  • Sjednica Radne skupine za pravna pitanja
  • Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja održala se u četvrtak 27.veljače 2020. s početkom u 10 sati u prostorima Hrvatske zajednice županija u Zagrebu. Kroz šest točaka dnevnog reda raspravljalo se o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, kao i u tijeku radnji potrebnih za potpuno uklapanje dosadašnjeg sustava u novi sustav županija, posljedično sklapanju ugovora o korištenju prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva te  pravima i obvezama preuzetih službenika i namještenika bivših ureda državne uprave.

Sjednici su nazočili i predstavnici Društva Novi informator, Aleksandar Đurđević, glavni urednik pravnog portala i direktor razvoja i marketinga, i Petar Ljubić, koji su održali prezentaciju pravnog portala informator.hr koji korisnicima nudi naprednu pretragu kombinacijom ključnih pojmova, kreiranje osobnih mapa, dodavanje vlastitih komentara uz svaki dokumentusporedbu cijelog teksta zakona, međusobnu povezanost svih sadržaja, te preko 500.000 unutarnjih i vanjskih poveznica dokumenata.

Voditeljica Radne skupine Marina Horvat, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije istaknula je: „Kroz redovito sastajanje Radne skupine za pravna pitanja dobivamo korisne informacije, ali i konstruktivne upite i prijedloge neposredno s područne (regionalne) razine. Na taj način možemo zajednički reagirati na pojedine situacije, ali i jednoobrazno postupati jer nam je cilj zakonitost donesenih odluka odnosno akata te u konačnosti pravna dosljednost. Hrvatska zajednica županije je u ovom razdoblju također odigrala važnu ulogu jer je djelovala kao mjesto na kojem smo objedinjavali sve naše upite i direktno povezivala županije s nadležnima u pojedinim ministarstvima, zbog čega možemo reći kako povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama teče zadovoljavajuće.“

Unutar razmatranja daljnjih obaveza glede preustroja upravnih tijela županija pri  povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, spomenut je Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru koji uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske i odgovornosti, odnose i nadležnosti u razvoju sustava unutarnjih kontrola i unutarnja revizija kao dio sustava unutarnjih kontrola. Nastavno, istaknuta je povezanost toga Zakona sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Članovi Radne skupine raspravljali su o rješavanju problema koji se tiču korištenja prostora za potrebe rada upravnih tijela županija, odnosno pravna pitanja sklapanja ugovora o korištenju prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koje probleme je pojasnila Anamarija Bralić Silić. Na sjednici su obrađeni i regulative i postupci kod zaštite arhivskog i dokumentarnog gradiva, gdje je aktualne probleme istaknula članica Marina Plenča Alibašić.