Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Škola protokola održana u Osijeku
  • Škola protokola održana u Osijeku
  • Škola protokola održana u Osijeku

Škola protokola održana u Osijeku

Jednodnevna edukacija Škola protokola osmišljena je za ljude koji se bave poslovima protokola, posebice u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, a vodila ju je pročelnica Ureda župana Šibensko-kninske županije Senka Bilać.

Uvodno se polaznicima obratio župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić: „Protokol je sastavni dio bilo kojeg javnog posla, ali prije svega izraz poštovanja prema suradnicima. Upravo je zato Osječko-baranjska županija odlučila podržati ovaj projekt, a ovoliko prijavljenih polaznika dokaz je potrebe edukacije o protokolarnim pravilima“.

Mnoga pitanja iz diplomatskog protokola nisu uređena međunarodnim ugovorima pa se rješavaju temeljem međunarodnog običajnog prava, općeprihvaćene prakse, domaćim zakonodavstvom te ustaljenim tradicijama i običajima država. Neka pravila, prije nekog zajedničkog događaja, potrebno je međusobno dogovoriti posredstvom protokola.

„Koliko je protokol važan u međunarodnim istupima i protokolarnim prigodama prepoznali su još u diplomaciji Dubrovačke Republike kada su 1676. godine upravo u te svrhe angažirali visokog državnog službenika“, istaknula je na samom početku edukacije Senka Bilać, koja se odnosima s javnošću i protokolom u Šibensko-kninskoj županiji bavi gotovo dva desetljeća. „Službenici za protokol i odnose s javnošću zajedno planiraju, usklađuju i razmjenjuju protokolarne programe zbog toga što su ta dva poziva komplementarna i jedan bez drugog ne idu“, nastavila je Bilać.

Polaznici su kroz praktični dio edukacije saznali kako koristiti pismenu i usmenu korespondenciju, kako se poslovno i protokolarno odjenuti, protokolarni red prvenstva te druge važne korake u komunikaciji.