Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Tri županije potpisale Sporazum o izgradnji regionalnog centra za gospodarenje otpadom

Tri županije potpisale Sporazum o izgradnji regionalnog centra za gospodarenje otpadom

U Brodsko-posavskoj županiji potpisan je Sporazum o izgradnji regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Sporazum su u ime svojih županija potpisali župan Požeško-slavonske županije Alojz Tomašević, Brodsko-posavske županije Danijel Marušić i župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić.

Prema Sporazumu i Društvenom ugovoru za osnivanje nove komunalne tvrtke, Regionalni centar za gospodarenje otpadom za ove tri županije bit će na području grada Nove Gradiške na lokaciji Šagulje.

Veličine 26 hektara, RCGO Šagulje bit će baziran na tehnologiji mehaničko-biološke obrade što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine otpada na odlagalištu, a povećanjem reciklaže.

Podsjetimo, nedavno je u Primorsko-goranskoj županiji s probnim radom započeo Regionalni centar za gospodarenje otpadom Marišćina, prvi centar koji primjenjuje mehaničko-biološku obradu otpada, od ukupno 13 planiranih centara za gospodarenje otpadom.

Više o centrima za gospodarenje otpadom na stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.