Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Virovitičko-podravskoj županiji u stopostotnom iznosu prihvaćen projekt Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza

Virovitičko-podravskoj županiji u stopostotnom iznosu prihvaćen projekt Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, donijela je Odluku o prihvatljivosti projekta Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza u stopostotnom iznosu potpore od 36.907.325,00 kuna, a kojim će se navodnjavati površina od 568 hektara. Virovitičko-podravska županija, prijavila je na Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. – Sustav javnog navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza.

"Virovitičko-podravska županija je poljoprivredno orijentirana županija. Velik dio naših projekata ima za cilj bolji život naših poljoprivrednika. Izradili smo sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška, grade se još dva, Novi Gradac – Detkovac i Đolta. Sada smo dobili pozitivne vijesti za Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza. Slijede nam i sustavi navodnjavanja Lukač, Čađavica, Đolta II. faza… Ovi sustavi navodnjavanja na oko novih gotovo 1.600 hektara (Novi Gradac- Detkovac, Đolta, te Kapinci – Vaška II. faza nap.a.), doprinijet će većim prinosima našim poljoprivrednicima, ali i stopiranju katastrofalnih šteta od suša na ovom području, kada se radi o godini s manje padalina. Kada ih sve izgradimo, Virovitičko-podravska županija, bit će hrvatski lider u navodnjavanju", naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Projektom II. faze Kapinci – Vaška predviđeno je proširenje dosadašnjeg Sustava navodnjavanja za dodatnih 568 hektara. Područje proširenja sastoji se od dva dijela – sjevernog, uz naselje Novaki, površine 128 ha, te južnog, uz naselje Višnjica, površine 440 ha. Navedeno obuhvaća područje općina Sopje i Suhopolje, odnosno naselja, Gornji Miholjac, Novaki, Cabuna i Vaška.

Virovitičko-podravska županija već grad dva nova sustava navodnjavanja, Novi Gradac – Detkovac i Đolta, kojima će se natapati novih oko 1.000 hektara površine na našem području, a sve u ukupnoj vrijednosti od 55 milijuna kuna, što se u stopostotnom iznosu financira europskim sredstvima.

Inače, prije dvije godine, otvoren je sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška koji se rasprostire na 1.260 hektara, a natapa se vodom iz rijeke Drave. Prema projekciji, Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza će se putem cjevovoda spojiti na postojeći sustav, te će se i ovih 568 hektara, također natapati vodom iz rijeke Drave.

Fotografija/ilustracija: Kristijan Toplak