Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja

Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja

Specijalistički seminar Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja u suradnji s Libusoft Cicom održat će se u petak, 29. svibnja 2020. godine s početkom u 10 sati. (NOVO: Cijena je prilagođena uz istu kvalitettu programa, te je sada puno niža od redovnog održavanja seminara - više o cijenama na poveznici na kraju).

Osim primjene Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i pripadajućih Pravilnika bit će obrađene i druge relevantne teme.
U praksi se pokazalo kako postoji cijeli niz izazova koji se javljaju u provedbi Zakona o izvlaštenju, a posebno u segmentu određivanja visine naknade pa će na seminaru biti predstavljene odredbe i novine iz Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19).

Webinar je namijenjen:
• Povjerenstvima i stručnim službama za procjenu vrijednosti nekretnina županija i velikih gradova
• Zaposlenicima bivših Ureda državne uprave u županijama nadležnim za postupke izvlaštenja (službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove), koji su sada u županijama
• Ostalim zainteresiranim sudionicima koji se bave procjenama vrijednosti nekretnina i naknadama za izvlaštenja (procjenitelji, vještaci, odvjetnici, agenti u prometu nekretnina i dr.)

Glavne teme koje će se obrađivati:
• Temelji za procjenu vrijednosti nekretnina
• Procjena naknade za izvlaštene nekretnine
• Uloga procjeniteljskih povjerenstava i stručnih službi kod pregleda procjembenih elaborata
• Novosti iz zakona o izvlaštenju i određivanju naknade
• Postupanje drugostupanjskih tijela u predmetima izvlaštenja nekretnina
• Primjena odredbi zakona o općem upravnom postupku u postupcima izvlaštenja
• Unapređenje informacijskog sustava eNekretnine
• Važnost cjenovnih blokova za sustav procjene vrijednosti nekretnina
• Induktivne i deduktivne metode za utvrđivanje plana približnih vrijednosti zemljišta
• Upravni nadzor nad provedbom zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
• Procjene za potrebe JLP(R)S – analiza slučajeva

Predavači na webinaru istaknuti su stručnjaci u predmetnom području:
• mr.sc. Željko Uhlir, dipl.ing., državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
• Zdenko Pajić, mag.iur., načelnik Sektora za imovinske propise, upravni nadzor i propise upravnog prava u Ministarstvu pravosuđa
• Branimir Majčica, mag.zemljišnog menadžmenta, Grad Zagreb, Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Viši stručni savjetnik pročelnika – geodet
• Terezija Marić, dipl.iur., načelnica Samostalnog sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja Ministarstva uprave RH
• prof. Lana Marinković, APIS IT
• drugi predavači iz prakse

Program rada na poveznici www.spi.hr/wp-content/uploads/2020/05/Programa-rada-PVN_v2.3.pdf

Organizatori pozivaju da se pitanja na navedene teme dostave na e-mail: prodaja@spi.hr 

Više o webinaru i cijenama: https://www.spi.hr/specijalisticki-seminar-procjena-vrijednosti-nekretnina-i-naknada-za-izvlastenja-2020/