Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Za oporavak lokalnih zajednica 60 milijuna kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja

Za oporavak lokalnih zajednica 60 milijuna kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja

Gospodarski oporavak slabije razvijenih područja u Hrvatskoj jedan je od glavnih preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva i smanjenje negativnog demografskog trenda. Stoga Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove godine nastavlja s Programom održivog razvoja lokalne zajednice za koji je u prvom kvartalu osigurano 60 milijuna kuna za oporavak i razvoj potpomognutih područja.

„Interes lokalne zajednice za provođenjem ovakve vrste programa jako je velik te godišnjim programima putem raznih aktivnosti želimo utjecati na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture“ istaknula je ministrica Žalac i dodala kako je program osmišljen po mjeri jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te je odlična priprema korisnicima za veće projekte koji će revitalizirati njihove lokalne zajednice.

Kroz male projekte komunalne i socijalne infrastrukture značajna sredstva u lokalnim zajednicama ulažu se u nerazvrstane ceste, nogostupe, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, javnu rasvjetu, dječje vrtiće i igrališta, školske objekte, javne objekte za okupljanje u zajednici, zdravstvene objekte i slično. U posljednjih je pet godina Ministarstvo ovim programom sufinanciralo više od 1160 manjih infrastrukturnih projekata u ukupnom iznosu od 334 milijuna kuna.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Program je odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Više informacija o Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2018. godini možete saznati na poveznici:

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Programi/Program%20odr%C5%BEivog%20razvoja%20lokalne%20zajednice%20u%202018%20godini/PROGRAM%20ODR%C5%BDIVOG%20RAZVOJA%20LOKALNE%20ZAJEDNICE%2007.02.2018.pdf 

 

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije