Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Župan Sisačko-moslavačke županije, Ivo Žinić, u posjetu Drvnom centru Glina

Župan Sisačko-moslavačke županije, Ivo Žinić, u posjetu Drvnom centru Glina

Drvni centar Glina d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge posjetio je u četvrtak, 2. travnja 2015. godine, župan Ivo Žinić, zajedno sa svojim zamjenikom Marinom Piletićem.
Nakon obilaska proizvodnih pogona u društvu vlasnika i čelništva ove rastuće tvrtke, župan Žinić je bio izuzetno zadovoljan: „Vlasnici drvnog centra Glina su u zadnjih nekoliko godina napravili čudo ovdje u Glini, preporodili drvnu industriju.“

Župan je rekao kako ga njihov uspjeh raduje i kao župana i kao stanovnika Gline, jer prema planovima iz ove tvrtke Glina i Banovina će biti energetski neovisne. Jamči apsolutnu potporu županije i pomoć u ubrzavanju određenih procesa, izdavanja građevinskih dozvola i nekih drugih stvari vezano uz komunalnu infrastrukturu.

„Dvjesto trideset ljudi ovdje radi, s tendencijom da se to gotovo udvostruči,“ prepoznao je župan izuzetnu vrijednost tvrtke za grad Glinu. Raduje ga i što u Drvnom centru konačno ide i finalizacija proizvoda, kao i činjenica da će u toj fazi proizvodnje Drvnog centra, prema najavama uprave, raditi puno žena. Na glinskom je području inače malo radnih mjesta za žene, dodao je župan, koji je uvjeren kako će to uvelike pomoći razvoju grada Gline.
I županija će pomoći da se ovaj projekt ostvari, naročito toplovod, za koji je u planu izrada do kaznionice. Njega treba produžiti do Doma zdravlja, a tu su i osnovna i srednja škola i dječji vrtić, sve ustanove kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija.
Područje u kojem županija može puno učiniti je transformacija školstva u Glini, u Srednjoj školi treba učiniti sve, rekao je župan, da se obrazuje bar jedan razred šumara i jedan razred drvoprerađivača, jer oni će biti potrebni Drvnom centru Glina.
Župan je u posjetu Drvnom centru naznačio još jednu važnu temu, za ovu tvrtku, a svakako i za cijelu Sisačko-moslavačku županiju: „Želimo da županija bude slobodna od mina, a samim tim bit će osigurana i određena sirovina. Jer, dobar dio naših šuma je zagađen minama. Njihovim razminiranjem dobit ćemo sirovinu, za ovaj drvocentar i za druge drvoprerađivače.“