Najave / 15. sjednica Radne skupine unutarnjih revizora

15. sjednica Radne skupine unutarnjih revizora

15. sjednica Radne skupine za reviziju Hrvatske zajednice županija održat će se u četvrtak 30. rujna 2021. s početkom u 13 sati. Sjednica će se održati u vrijeme trajanja 23. Savjetovanja Interne revizije i kontrola u Selcu, koje se održava u razdoblju od 30. rujna do 2. listopada 2021. godine. 

Dnevni red sjednice: 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice održane 2. srpnja u Krapini. 

2. Osvrt na Objedinjeno godišnje izvješće o stanju unutarnjih kontrola - stanje po županijama 

3. Iskustva u provođenju revizija kod proračunskih korisnika - osvrt i ukazivanje na procese kod kojih su visoki rizici a za koje nema ili nisu adekvatno uspotavljeni sustavi unutarnjih kontrola (područje upravljanja imovinom, nabava, gotovinski platni promet, vlastiti prihodi)

4. Radionica - kako provesti financijsku reviziju proračunskog korisnika (hodogram revizije, ključni procesi i rizici)

5. Razno