Najave / Elektroničko izdavanje računa - prednosti i obveze

Elektroničko izdavanje računa - prednosti i obveze

Hrvatska zajednica županija i tvrtka TIM4PIN organiziraju radionicu Elektroničko izdavanje računa - prednosti i obveze, koja će se održati u ponedjeljak 10.lipnja od 10 do 13 sati u prostorijama Hrvatske zajednice županija (Savska cesta 41/16, Zagreb).

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) u poredak Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive (2014/55/EU) kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi. Područje primjene po Direktivi (2014/55/EU) Zakonom je prošireno i na postupke jednostavne nabave, odnosno ispod pragova 200.000,00 kn za nabave roba i usluga te nabavu radova ispod 500.000,00 kn. 

Navedenim Zakonom je propisano da su javni naručitelji još od 1. prosinca 2018. obvezni zaprimati, obrađivati te izvršavati plaćanja elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. No od 1. srpnja 2019. izdavatelji elektroničkih računa bit će obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi. 

Cilj radionice je upoznati polaznike s odredbama predmetnog Zakona i provedbenih akata, obvezama izdavatelja i primatelja eRačuna, ulogom centralne platforme i informacijskih posrednika,modelima i načinima razmjene eRačuna i ostalim temama vezanim uz elektroničko izdavanje računa. 

Iz programa izdvajamo: 

  • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi 
  • Rokovi za prilagodbu 
  • Nabave na koje se zakon primjenjuje 
  • Uloga Centralne platforme i informacijskih posrednika 
  • Obveze za primatelje/pošiljatelje eRačuna 
  • Zaprimanje i obrada elektroničkih računa 
  • Izdavanje i slanje elektroničkih računa 

Kotizacija za radionicu se ne plaća, a prijaviti se možete na e-mail tajnistvo@hrvzz.hr