Najave / LC WEBinar: Digitalizacija arhivskog gradiva – nove obveze i daljnji iskorak prema sveopćoj digitalizaciji poslovanja

LC WEBinar: Digitalizacija arhivskog gradiva – nove obveze i daljnji iskorak prema sveopćoj digitalizaciji poslovanja

Zbog velikog interesa, u petak 14.05.2021., održava se još jedan LC WEBinar na temu: Digitalizacija arhivskog gradiva. Za sudjelovanje je potrebna samo prijava.

Digitalizacija javne uprave postaje sve aktualnija tema, osobito u ovo doba kada je mogućnost pravilnog i potpunog vođenja postupaka bez fizičke prisutnosti postala condicio sine qua non za cjelokupno funkcioniranje sustava javne uprave.

Uzevši u obzir brojne propise koji predviđaju vođenje postupaka u digitalnom obliku, poput Općeg poreznog zakona, Zakona o općem upravnom postupku te prijedloga nove Uredbe o uredskom poslovanju, kao poseban izazov ispred tijela javne vlasti postavljena je digitalizacija javnog dokumentiranog gradiva.
Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) utvrđena je obveza tijela javne vlasti da utvrdi pravila i postupke nastajanja izvornog javnog dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku te osigura pretvorbu arhivskoga gradiva iz fizičkog ili analognog oblika u digitalni.

Sam postupak digitalizacije i obveze stvaratelja gradiva pobliže su razrađeni Pravilnikom o upravljanju dokumentiranim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020), koji je na snazi od 25. rujna 2020., Pravilnikom o provedbi postupaka provjere sukladnosti pravila, tehnologije i postupaka pretvorbe i čuvanja te Uputama za digitalizaciju dokumentarnog i arhivskog gradiva.
Međutim, kako smo prethodno i naveli, nužno je istaknuti da citirane propise u vezi postupanja s arhivskim gradivom nije niti poželjno, niti moguće promatrati kao samostalno područje rada, već je potrebno uzeti u obzir sve postupovne i druge propise koji se primjenjuju u radu jedinica svih tijela u sustavu javne uprave u najširem smislu.

U ovom webinaru istaknut ćemo glavne propise koji se odnose na digitalno vođenje postupka te pružiti pregled pravila i obveza tijela javne vlasti u kontekstu digitalizacije sveukupnog poslovanja, a osobito arhivskog gradiva.
Predavači: Vedran Vukobrat, dipl. iur. i Vedran Padovan, spec. admin. publ.

Termin održavanja: 14.05.2021. godine
Vrijeme održavanja LC WEBinara: od 10:00 do 12:00 sati
Oblik održavanja: LC WEBinar održat će se putem aplikacije Zoom. Za sudjelovanje na webinaru potrebna je samo prijava bez uplate kotizacije.

PRIJAVE NA POVEZNICI.