Najave / Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja 2021.

Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja 2021.

petak, 18. lipnja 2021., će se održati LCWebinar na temu: Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja. Praćenje webinara bit će omogućeno online, putem Zoom aplikacije.

Osim primjene Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i pripadajućih Pravilnika, obradit će se i druge relevantne teme.  U praksi se pokazalo kako postoji cijeli niz izazova koji se javljaju u provedbi Zakona o izvlaštenju, a posebno u segmentu određivanja visine naknade; tako da će na webinaru biti predstavljene odredbe i novine iz Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19).

Edukacija je namijenjena:

  • Povjerenstvima i stručnim službama za procjenu vrijednosti nekretnina županija i velikih gradova
  • Zaposlenicima bivših Ureda državne uprave u županijama nadležnim za postupke izvlaštenja (službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove), koji su sada u županijama
  • Ostalim zainteresiranim sudionicima koji se bave procjenama vrijednosti nekretnina i naknadama za izvlaštenja (procjenitelji, vještaci, odvjetnici, agenti u prometu nekretnina i dr.)

Više o događaju možete pronaći na ovoj poveznici.