22.02.2024 13:00

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja održat će se u četvrtak, 22. veljače 2024. s početkom u 13 sati u prostorijama Hrvatske zajednice županija, Ulica Ivana Zahara 9, Zagreb.

Dnevni red:

  1. Najavljene izmjene Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s posebnim osvrtom na mogućnost prijma u službu umirovljenika, rada u nepunom radnom vremenu i rada od “kuće“,

  2. Problematika plaća službenika i namještenika u jedinicama područne (regionalne) samouprave,

  3. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu (usklađivanje internih akata - Odluke o ustrojstvu i djelokrugu, pravilnika o unutarnjem redu i sl., primjena Zakona – tržišni elaborati, geodetski elaborati i dr.) s obzirom na povjerene poslove upravljanja državnom imovinom,

  4. Zakon o upravnim sporovima – izmjene u dijelu troškova upravnog postupka,

  5. Plan održavanja sjednica radne skupine za 2024. godinu,

  6. Razno.