Najave / Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija održat će se u četvrtak 28. veljače 2019. s početkom u 13 sati u Zagrebu (Savska cesta 41/16).

Predložen je sljedeći dnevni red: 

1. Uvođenje i implementacija sustava e-savjetovanja na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini,

(uvodno predstavljanje Vesna Lendić Kasalo, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske),

2. Informacija o izrađenom Antikorupcijskom vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

(uvodno obrazloženje Marina Horvat, Koprivničko-križevačka županija),

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o državnim službenicima – objedinjavanje

(uvodno obrazloženje Jasna Abramović, Virovitičko-podravska županija, članica Radne skupine pri Ministarstvu uprave),

4. Primjena članka 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom („NN“ 52/18.)

(uvodno obrazloženje Marina Horvat, Koprivničko-križevačka županija),

5. Razmatranje pojedinih instituta (kratkoročni/dugoročni zakup, davanje u zakup, definiranje cijene zakupa i slično) proizašlih iz izmjena i dopuna Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (uvodno obrazloženje Ivan Filipović iz Zagrebačke županije i Anamarija Bralić iz Splitsko-dalmatinske županije)

6. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („NN“ 17/19.) – obveze poslodavaca

(uvodno obrazloženje Marina Horvat, Koprivničko-križevačka županija),

7. Razno.