Najave / Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja održat će se u utorak, 24. listopada s početkom u 10 sati u prostorijama Male dvorane Županijske palače, Franjevački trg 7, Varaždin.

Dnevni red:

1. Prijedlog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu,

2. Članak 16. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

3. Međunarodna suradnja - primjer dobre prakse Varaždinska i Hercegbosanska županija,

4. Zakon o elektroničkim medijima-tretiranje Javnog poziva za proizvodnju i objavljivanje programa lokalnih i regionalnih nakladnika medija,

5. Razno.