Najave / Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj samoupravi u vrijeme izvanrednih okolnosti

Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj samoupravi u vrijeme izvanrednih okolnosti

SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ SAMOUPRAVI U VRIJEME IZVANREDNIH OKOLNOSTI
- aktualna pitanja, dvojbe i upute

5.5.2020. (utorak), s početkom u 10.00 sati

Putem platforme Livestorm, Novi informator na online seminarima osigurava vrhunsku razinu edukacije i mogućnost interakcije s predavačem.

CILJ E-SEMINARA:
Epidemija bolesti COVID-19 na više je razina promijenila način rada upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pružanje usluga građanima i obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga poprimilo je novu formu, a rad od kuće postao je uobičajen. Mnoge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave još uvijek traže odgovore na pitanja vezana uz organizaciju rada u uvjetima epidemije. Na tom tragu, ovim ćemo e-seminarom na jednostavan i praktičan način objasniti kako urediti radne odnose u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi sukladno propisima, važećim preporukama i obvezujućim odlukama nadležnih tijela, odnosno koji je doseg odlučivanja poslodavca i kako se ostvaruju prava službenika i namještenika u opisanim uvjetima. 

O PREDAVAČICI:
Sanda Pipunić, dipl.iur., načelnica je Sektora za službeničke odnose u Ministarstvu uprave. Tijekom više od 25 godina rada u državnoj službi stekla je iskustvo i kompetencije u svim područjima upravljanja i razvoja ljudskih potencijala te službeničkih odnosa. Sudjelovala je u izradi niza zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuju radno-pravni status i plaće državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Koautorica je nekoliko stručnih knjiga i publikacija, autorica i koautorica velikog broja stručnih članaka iz područja službeničkog prava te predavačica na brojnim stručnim savjetovanjima i seminarima.

PROGRAM:

  • Organizacija rada upravnih tijela u uvjetima epidemije
  • Utjecaj općih propisa o radu na službeničke/radne odnose u JLP(R)S-u
  • Rad službenika od kuće - kako ga odrediti, prava i obveze, troškovi, sredstva za rad
  • Skraćivanje radnog vremena (uvođenje nepunog radnog vremena)
  • Korištenje godišnjeg odmora
  • Korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta
  • Odluka o visini plaće službenika i namještenika
  • Ukidanje radnih mjesta, stavljanje na raspolaganje i prestanak službe
  • Nova zapošljavanja u vrijeme epidemije (provođenje javnog natječaja i oglasa za prijam u službu)
  • Pitanja i odgovori

Predviđeno trajanje e-seminara:  do 12.30 sati

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA E-SEMINARU
Sudionici moraju prijaviti sudjelovanje na e-seminaru. Nakon prijave i uplaćene kotizacije, organizator će sudionika registrirati na platformu Livestorm te mu e-mailom dostaviti pristupne podatke kao i link za sudjelovanje na e-seminaru. Sudionici mogu postaviti pitanja tijekom održavanja e-seminara, a mogu ih i unaprijed dostaviti na adresu e-pošte seminari@informator.hr.

KOTIZACIJA:
Naknada za sudjelovanje na e-seminaru iznosi 500,00 kn (PDV uključen) po sudioniku. Uplaćuje se unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348poziv na broj: 01-050520–OIB PLATITELJA, najkasnije do 4.5.2020.

Pogodnost za pretplatnike:
Pretplatnici tjednika Informator te pretplatnici pravnog portala (Informator Standard, Informator Advanced i Informator Premium paket), koji su podmirili dospjelu obvezu za 2020., plaćaju kotizaciju u iznosu 425,00 kn (PDV uključen) po sudioniku, a za pretplatnike pravnog portala (Informator Ultimate paket) sudjelovanje na e-seminaru je besplatno.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr

https://informator.hr/seminari/sluzbenicki-odnosi-u-lokalnoj-i-podrucnoj-samoupravi-u-vrijeme-izvanrednih-okolnosti