Najave / Upravni postupak: Drugačija i šira perspektiva

Upravni postupak: Drugačija i šira perspektiva

Postupanje u upravnim stvarima zauzima ključno mjesto u radu niza različitih javnopravnih tijela, bez obzira je li riječ o postupanju državnih tijela, tijela JLP(R)S ili njihovih proračunskih korisnika u okviru javnopravnih ovlasti.

Neka postupanja imaju relativno jednostavnu pravnu podlogu i repetitivni karakter, dok druga mogu biti izrazito složena i zahtijevati od službenika ekstenzivno poznavanje i odgovarajuću primjenu niza različitih materijalnopravnih i postupovnih instituta. Stoga smo, u suradnji s LIBUSOFT CICOM, jednu pomalo atipično izlaganje, koje se, za razliku od većina edukacija sličnog naziva, ne svodi na izlaganje dobro poznatih odredbi zakona, već je fokusirana na institute koje kolegice i kolege često susreću u svom radu, a upravo ti instituti jesu (ili mogu biti) od odlučnog i presudnog značaja za učinkovito i zakonito obavljanje njihovih radnih zadataka.

Termin održavanja: 21.04.2021.

Trajanje edukacije: Od 10:00 do 12.00 sati

Edukacija se održava putem zoom aplikacije.

Predavač: Vedran Vukobrat, dipl. iur., Pravni savjetnik – konzultant, Libusoft Cicom

Teme koje ćemo obrađivati:

  • jedinstvena pravila za izradu propisa – osnovno o nomotehnici
  • Opći porezni zakon u odnosu na Zakon o općem upravnom postupku
  • postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi – ZUP i OPZ
  • dostava i presumpcija dostave kao preduvjet izvršnosti akata (ZUP i OPZ)
  • osnovno o zaštiti osobnih podataka u smislu provođenja upravnih (poreznih) postupaka  (GDPR)
  • ususret digitalizaciji uredskog poslovanja i arhivskog gradiva

Kome je namijenjena edukacija?

Edukacije je namijenjena službenicima županija i svima onima koji žele proširiti ili utvrditi određena stručna znanja vezana uz bitne elemente onih radnih procesa za koje nisu izravno nadležni

Cilj edukacije

Edukacija je koncipirana na proširivanje znanja izvan upravnog postupanja koje je nužno za učinkovitost i zakonitost istoga, a nije obuhvaćena ZUP-om i OPZ-om. Fokus edukacije je na praktičnost i zakonitost postupanja.

PRIJAVITI SE MOŽETE POTEM POVEZNICE.