Najave / Webinar: Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja

Webinar: Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja

Specijalistički seminar Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja u suradnji s Libusoft Cicom održat će se u petak, 29. svibnja 2020. godine s početkom u 10 sati otvaranjem seminara i uvodnim predstavljanjem organizatora i predavača, nakon čega slijedi prvi blok predavanja od 10:05 do 11 sati.

Program:

10:05-11:00  I. blok: TEMELJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA (20 min) – g. Željko Uhlir 

PROCJENA NAKNADE ZA IZVLAŠTENE NEKRETNINE (20 min) – g. Željko Uhlir

ULOGA PROCJENITELJSKIH POVJERENSTAVA I STRUČNIH SLUŽBI KOD PREGLEDA PROCJEMBENIH ELABORATA  

  (15 min) - g. Branimir Majčica

- Postavljanje pitanja moguće cijelo vrijeme održavanja WEBinara (kroz funkciju Q&A), a odgovori će se davati na kraju blokova.

11:00-11:05  Kratka   pauza

11:05-11:55  II. blok: NOVOSTI IZ ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE (10 min) – g. Zdenko Pajić

POSTUPANJE DRUGOSTUPANJSKIH TIJELA U PREDMETIMA IZVLAŠTENJA NEKRETNINA  (20 min) – g. Zdenko Pajić

PRIMJENA ODREDBI ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU U POSTUPCIMA IZVLAŠTENJA (20 min) – gđe Terezija Marić

11:55-12:15  Pauza

12:15-13:15  III. blok: UNAPREĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA eNekretnine (15 min) – APIS IT gđa. Lana Marinkovć

VAŽNOST CJENOVNIH BLOKOVA ZA SUSTAV PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA (10 min) – g. Branimir Majčica

INDUKTIVNE I DEDUKTIVNE METODE ZA UTVRĐIVANJE PLANA PRIBLIŽNIH VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA – značaj plana, te uloge   izvadaka iz plana približnih vrijednosti zemljišta (10 min) – g. Branimir Majčica

UPRAVNI NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA (10 min) – g. Željko Uhlir

PROCJENE ZA POTREBE JLP(R)S  - analiza slučajeva (15 min) - g. Željko Uhlir/g. Branimir Majčica