Hrvzz Image

Ažurirane Smjernice za proaktivnu objavu podataka

04.01.2016 12:05

U prosincu su, na konferenciji Proaktivna objava informacija lokalnih i regionalnih vlasti – prilike i izazovi u organizaciji GONG-a, Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija, predstavljene Smjernice za proaktivnu objavu podataka za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izradio GONG u suradnji s Povjerenicom za informiranje, te uz podršku Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija.