Hrvzz Image

„Biblija projekata“ Karlovačke županije

28.12.2019 11:00

Župan Damir Jelić u suradnji s gradovima, općinama i državom Karlovačku županiju želi pretvoriti u jednu od najpoželjnijih za život.