Bbz

Bjelovarsko-bilogorska županija domaćin edukacije Učinkovito upravljanje za rukovoditelje i pročelnike

10.05.2024 06:50

Hrvatska zajednica županija i Bjelovarsko-bilogorska županija organizirali su edukaciju pod nazivom "Učinkovito upravljanje za rukovoditelje i pročelnike".

Osim pročelnika upravnih odjela edukaciji su prisustvovali i ravnatelji škola i županijskih ustanova, te je prema riječima predavača ovo najbrojnije predavanje do sada. Edukaciju je održala Svjetlana Andričević (EBEA), a cilj edukacije bio je je educirati rukovoditelje za učinkovito upravljanja i postizanje optimalnih rezultata kroz efikasno korištenje resursa, motiviranje i razvoj zaposlenika te postizanje organizacijskih ciljeva.

Navedenom edukacijom polaznici su stekli nova znanja koja između ostalog uključuju razvoj vještina kao što su komunikacija, delegiranje, rješavanje problema, motiviranje tima i donošenje odluka. Kroz primjenu ovih vještina, rukovoditelji mogu stvoriti poticajno radno okruženje koje potiče angažman i produktivnost članova tima, čime se postiže uspjeh organizacije u cjelini.