Hrvzz Image

Bjelovarsko-bilogorska županija vodeća u Hrvatskoj po korištenju zelene energije

24.12.2019 10:51

Otvorena bioelektrana vrijedna 250 milijuna kuna u Grubišnom Polju i prva geotermalna elektrana u Cigleni pored Bjelovara.