Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • CEMR: Upravljanje i građanstvo

CEMR: Upravljanje i građanstvo

Općine, gradovi i regije se, kao sfera upravljanja koja je najbliža građanima, nalaze u najboljoj poziciji za rješavanje glavnih problema s kojima se oni suočavaju, ali i za osiguravanje sudjelovanja ljudi na svim razinama demokratskog života – europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.  

Vijeće europskih općina i regija (CEMR) svoje napore ulažu u izgradnju Europe koja se temelji na načelima demokracije, transparentnosti, odgovornosti i lokalne autonomije. Sukladno tome, CEMR podržava provedbu novog modela upravljanja koji se temelji na partnerstvu. Takav model nalaže da se proces donošenja odluka koordinira između svih razina moći – lokalne, regionalne, nacionalne i europske, kao i između građana, poduzetništva i civilnog društva.

Stručna skupina za upravljanje, demokraciju i građanstvo CEMR-a služi kao platforma za raspravu o brojnim temama, uključujući teritorijalne i administrativne reforme, dobro upravljanje, bolju regulativu, lokalnu i regionalnu demokraciju, građanstvo i decentralizaciju.

CILJEVI:

  • Osigurati „partnersko upravljanje“ (između lokalnih, regionalnih, nacionalnih i europskih vlada, kao i privatnog sektora i civilnog društva) u izradi i provedbi europskih politika
  • Ojačati aktivno sudjelovanje građana na svim razinama;
  • Zajamčiti transparentne, učinkovite i demokratske upravljačke strukture EU-a;
  • Osigurati sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti u „dizajnu“ buduće institucionalne „arhitekture“ EU-a;

Unutar CEMR-a djeluje i Radna skupina za migracije i izbjeglice koju čine stručnjaci za migracije, integraciju i azil. Njegova se glavna zadaća sastoji od praćenja svakodnevnih aktivnosti vezanih uz izbjegličku krizu iz lokalne i regionalne perspektive. Stručnjaci doprinose formiranju CEMR-ovih aktivnosti, zagovaranju i inicijativama (izrada dokumenata o stajalištima, konferencije, izvještaji itd.),