Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • COVID-19: Parlament odobrio ključne mjere EU pomoći

COVID-19: Parlament odobrio ključne mjere EU pomoći

Kao dio zajedničkog odgovora na epidemiju Covida-19, zastupnici Europskog parlamenta gotovo su jednoglasno prihvatili tri hitna prijedloga pomoći, na izvanrednoj plenarnoj sjednici u četvrtak u Bruxellesu.

Na sjednici su izglasane hitne mjere za pomoć građanima i tvrtkama u rješavanju krize, nepuna dva tjedna nakon što je Komisija iznijela svoje prijedloge.

Odobreni prijedlozi su:

Investicijska inicijativa za odgovor na koronavirus. Ovim će se mjerama žurno iz dostupnih fondova EU-a usmjeriti 37 milijardi eura građanima, regijama i državama najteže pogođenim pandemijom koronavirusa. Sredstva su namijenjena zdravstvenim sustavima, malim i srednjim poduzećima, tržištima rada i drugim osjetljivim dijelovima gospodarstava zemalja članica EU-a. Prijedlog je usvojen sa 683 glasa za, 1 protiv i 4 suzdržana.

Proširenje područja primjene Fonda solidarnosti EU-a kako bi obuhvaćao i zdravstvene krize. Tako bi u 2020. godini europskim zemljama postalo dostupno 800 milijuna eura. Područje primjene ovog fonda bit će prošireno kako bi obuhvaćalo i potporu u najtežim izvanrednim situacijama u javnom zdravstvu, uključujući medicinsku pomoć, kao i mjere za sprečavanje, nadzor ili kontrolu širenja bolesti. Prijedlog je usvojen sa 671 glasom za, 3 protiv i 14 suzdržanih.

Privremena obustava EU pravila o zračnim lukama. Time će se spriječiti prometovanje praznik zrakoplova za vrijeme pandemije. Privremena obustava znači da zračni prijevoznici nisu obvezni koristiti svoje planirane slotove odnosno termine za polijetanje i slijetanje u zračnim lukama, kako bi ih zadržali u sljedećoj sezoni. Pravilo „iskoristi ili izgubi“ neće se primjenjivati tijekom cijele ljetne sezone, od 29. ožujka do 24. listopada 2020. Prijedlog je usvojen 686 glasova za, 0 protiv i 2 suzdržana.

Sljedeći koraci

Vijeće mora službeno odobriti stajalište Parlamenta. Usvojene mjere stupaju na snagu nakon što narednih dana budu objavljene u Službenom listu Europske unije.

Poveznice

Usvojeni tekstovi (26.3.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/hr/texts-adopted.html

 

Video zapis rasprave (26.3.2020.)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Pitanja i odgovori o izvanrednom postupku sudjelovanja na daljinu (en)
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200325BKG75805/q-a-on-extraordinary-remote-participation-procedure


Internetska stranica Europskog parlamenta o krizi COVID-19
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/odgovor-eu-a-na-koronavirus


Priopćenje Odbora za promet: Odbor za promet obećava zaustaviti trend polijetanja praznih aviona prouzročen COVIDom-19  (13.3.2020.)
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200313IPR74902/odbor-za-promet-obecava-zaustaviti-trend-polijetanja-praznih-aviona

Priopćenje Odbora za regionalni razvoj: Koronavirus: hitan odgovor za podršku građanima, regijama i zemljama (17.3.2020.) (en)
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200317IPR75112/coronavirus-urgent-response-to-support-citizens-regions-and-countries

Priopćenje Odbora za ribarstvo: COVID-19: Rješavanje socioekonomskih posljedica na ribarstvo i akuakulturni sektor (19.3.2020.) (en)
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture

EP Research: Suspension of EU rules on airport slot allocation

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342

EP Research: Coronavirus Response Investment Initiative

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649346

EP Research: Financial assistance for countries seriously affected by a major public health emergency

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345


Koordinirani europski odgovor na koronavirus: pitanja i odgovori (Europska komisija)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/qanda_20_458


EP Multimedijski centar: besplatne fotografije, video i audio materijal
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk