Hrvzz Image

"Crne točke" županija

29.08.2023 12:28

Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. – 2028. godine definirao je Cilj 10. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom, Aktivnost 10.2. Izrada studije kojom se utvrđuju nove lokacije onečišćene opasnim otpadom („crne točke“) za čiju provedbu je zadužen Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Molimo da popunite upitnik Fonda te “prijavite” crne točke na vašem području.