Hrvzz Image

Definirani programi Ljetne akademije mladih u Labinu i edukacija za članove Savjeta mladih

06.03.2015 14:03

Prošlog je vikenda održan radni sastanak trenera i predstavnika sve tri nacionalne organizacije, Udruge gradova, Udruge općina i Hrvatske zajednice županija na kojem su dovršeni program jednodnevne edukacije općinskih, gradskih i županijskih savjeta mladih te program Ljetne akademije mladih u Labinu.