Hrvzz Image

Dvanaest županija uključeno u projekt otvorenog proračuna - informatizacija u službi transparentnosti

13.12.2016 09:40

Od prošlog tjedna u aplikaciji Otvorenog proračuna dostupni su i podaci Zadarske, Koprivničko-križevačke, Dubrovačko-neretvanske i Sisačko-moslavačke županije čime se broj jedinica područne (regionalne) samouprave koje su odlučile građanima na uvid dati svoje proračunske podatke popeo na broj dvanaest.