Hrvzz Image

Dvodnevni seminar: STRATEŠKO PLANIRANJE

12.11.2021 11:56

Pitanja o kojima će se raspravljati na seminaru vezana su uz značaj strateškog planiranja u javnom i privatnom sektoru.