E Savjetovanja

e-Savjetovanja: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

09.11.2023 11:10

Otvoreno je e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, a dostupno je na POVEZNICI. Tema savjetovanja: Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Opis savjetovanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Sadašnje odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj srednjoj školi ne rješavaju sve uočene nedostatke koji su specifični za sustav odgoja i obrazovanja te je zbog kvalitetnijeg rješenja odredaba kojima se osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje propisuju potrebno donošenje novoga Zakona o izmjenama i dopunama zakona koji će pridonijeti kvalitetnijem uređenju sustava. Također, Zakon se donosi zbog reformskih procesa u sustavu odgoja i obrazovanja koji se odnose na povećanje broja obveznih i izbornih sati te sati potpomognutog i obogaćenog učenja kao i radno-pravnog statusa odgojno-obrazovnih radnika. Izmjenama i dopunama Zakona stvaraju se pretpostavke za produljenje boravka učenika u osnovnoj školi i uvođenje potpomognutoga i obogaćenoga učenja s ciljem postizanja boljih odgojno-obrazovnih ishoda. Rekonstrukcijom, izgradnjom i dogradnjom školskih kapaciteta stvaraju se pretpostavke za organizacijom rada osnovne škole u jednoj smjeni što je preduvjet za organizaciju nastave koja uključuje organizaciju svakodnevnog potpomognutog i obogaćenog učenja. Vremenski okvir za postizanje odgojno-obrazovnih ishoda odnosno promjena u sustavu odgoja i obrazovanja je četiri godine do stvaranja preduvjeta za frontalno uvođenje jednosmjenske nastave. Uz navedeno, donošenje izmjena i dopuna Zakona potrebno je i zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji predviđa strukturnu reformu i modernizaciju sustava odgoja i obrazovanja kako bi se svim učenicima omogućio pristup kvalitetnom i učinkovitom sustavu odgoja i obrazovanja te osigurala veća zapošljivost pojedinaca s kvalifikacijama na svim razinama obrazovanja. Javno savjetovanje trajat će 15 dana zbog usklađivanja pojedinih odredaba s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 13/2021), kao i s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. - 2026. koji predviđa strukturnu reformu i modernizaciju sustava odgoja i obrazovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2023.