Logo 7

e-Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

13.03.2024 07:05

Otvoreno je savjetovanje s s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Opis savjetovanja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Člankom 99. stavom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) i člankom 9. stavkom 4. Zakona o osobnoj asistenciji propisana je obveza donošenja Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Zakonom o osobnoj asistenciji (Narodne novine, broj 71/23) uređuje se potpora pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju i stručnih komunikacijskih posrednika gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima tijekom odgojno-obrazovnog procesa, uvjeti za priznavanje potpore, nadležnost za odlučivanje o priznavanju potpore te druga pitanja značajna za pružanje potpore tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Nacrtom prijedloga Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima uređuje se način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, te druga pitanja značajna za pružanje potpore tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Druga pitanja značajna za pružanje potpore tijekom odgojno-obrazovnog procesa su način uključivanja pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika, postupak priznavanja prava na potporu pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika te uvjeti koje ispunjavaju javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i koje pružaju pomoć i podršku tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Rok zaprimanja komentara je 30 dana od početka javnoga savjetovanja. Povratna će informacija biti objavljena na platformi e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2024., a dostupno je na POVEZNICI.