Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • e-savjetovanja: Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje

e-savjetovanja: Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje

Otvoreno je novo javno savjetovanje na koje možete dati svoje komentare, a riječ je o Prijedlogu pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje. 

Opis savjetovanja: Predmetni prijedlog pravilnika donosi se temeljem Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17), članak 61. stavak 7., kojim je propisano kako uvjeti za način držanja životinja u skloništu, osposobljenost osoblja koje sakuplja životinje i brine se o njima u skloništu, postupanje sa životinjama, rad skloništa te sadržaj i način vođenja upisnika skloništa moraju biti propisani pravilnikom.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.3.2019., a možete ga pronaći na poveznici.