Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Priključite se u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o otocima

Priključite se u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o otocima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na e-Savjetovanje uputilo je Nacrt prijedloga Zakona o otocima.

Riječ je o Zakonu kojim se uređuje način upravljanja razvojem hrvatskih otoka u Jadranskom moru, definira politika otočnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje otočnim razvojem, razvrstavanje otoka u skupine i vrednovanje razvijenosti otoka, provedba, praćenje i izvještavanje o provedbi politike otočnog razvoja u svrhu učinkovitog korištenja sredstava državnog proračuna, fondova Europske unije i drugih izvora financiranja.

Glavni razlog izrade i donošenja novog Zakona o otocima je jačanje i uvođenje novih i suvremenih mehanizama i rješenja za poticanje politike otočnog razvoja u skladu s općim ciljevima razvojne i gospodarske politike Republike Hrvatske i smjernicama odnosno odgovarajućim politikama na razini Europske unije.

Nacrtom su, između ostalog, predviđena i sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu u iznosu od 86.450.000,00 kuna te sredstva od 86.750.000,00 kuna za 2020. proračunsku godinu. Jedinice područne (regionalne) samouprave sudjelovati će u izradi planova razvoja otoka u sedam obalno-otočnih županija: Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija što će se odraziti na njihove proračune. Procjena financijskog opterećenja svih županija zajedno prema ovom Nacrtu je ukupno oko 650.000,00 kuna po proračunskoj godini (2019., 2020. i 2021.).

Savjetovanje je otvoreno do 23. lipnja, a pristupiti mu možete putem linka.