Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Europska komisija predstavila Europski portal projekata ulaganja

Europska komisija predstavila Europski portal projekata ulaganja

Na nedavno održanoj konferenciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i Europske investicijske banke pod nazivom „Plan ulaganja za Europu“ predstavljen je Europski portal projekata ulaganja (European Investment Project Portal - EIPP).

Portal će biti usmjeren na predstavljanje projekata potencijalnim ulagačima, a na njemu će biti predstavljeni svi projekti koji trebaju financiranje, za razliku od platformi na kojima su predstavljeni samo projekti koji traže ili već imaju financijsku potporu Europskog fonda za strateške investicije (EFSI).

Glavne komponente portala bit će baza sažetaka projekata, interaktivna projektna mapa i interaktivni projektni direktorij u tabličnoj formi.

Očekuje se da će Europski portal projekata ulaganja biti pokrenut u veljači 2016. godine.

Na poveznicama ispod ovog teksta možete pronaći pregled kriterija za kredite Europske investicijske banke (EIB), Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europskog fonda za strateške investicije (EFSI) na hrvatskom jeziku te sažeti opis portala na engleskom jeziku.