Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Europski odbor regija: Pomoć regijama i gradovima u borbi protiv koronavirusa

Europski odbor regija: Pomoć regijama i gradovima u borbi protiv koronavirusa

Europski odbor regija (OR) definirao je Akcijski plan za pružanje potpore i pomoći lokalnim i regionalnim vlastima na prvoj liniji borbe protiv pandemije izazvane koronavirusom. Plan od pet točaka uključuje pokretanje platforme za razmjenu kako bi se lokalnim i regionalnim čelnicima pomoglo da razmjenjuju informacije o svojim potrebama i rješenjima te kako bi se poboljšala uzajamna potpora među lokalnim zajednicama diljem Europe. Njime će se usto članovima OR-a omogućiti pružanje povratnih informacija o mjerama koje je EU već uveo, a time i provjera stvarne učinkovitosti politika na temelju informacija prikupljenih na terenu. OR će pružati redovite i praktične informacije o mjerama koje poduzima EU, s posebnim naglaskom na mogućnostima financiranja.

Regionalni i lokalni čelnici i čelnice na prvoj su liniji borbe protiv ove pandemije. Hitno im je potrebna bolja koordinacija između svih razina upravljanja, bolja opskrba osnovnom opremom, brza i jednostavna financijska potpora kako bi se zadovoljile hitne potrebe i pronašla praktična rješenja koja se mogu prilagoditi lokalnim i regionalnim potrebama.

 

Akcijski plan

U ovim izvanrednim okolnostima Odbor regija je, kao posrednik i referentna točka između Europske unije i njezinih lokalnih i regionalnih vlasti, odobrio plan za pomoć regijama i gradovima cijele Europe te za njihovo informiranje, uključivanje i predstavljanje , i to na sljedeći način:

1. poticanjem potpore EU-a lokalnim i regionalnim vlastima u zdravstvenom sektoru putem poziva na uspostavu mehanizma EU-a za zdravstvenu zaštitu u izvanrednim okolnostima;

2. uspostavom platforme za razmjenu kojom će se poticati suradnja i olakšavati pružanje uzajamne podrške među gradovima i regijama širom Europe;

3. pružanjem, uz pomoć mehanizama OR-a, konkretnih povratnih informacija s lokalne i regionalne razine o tome što učiniti u vezi s hitnim zdravstvenim intervencijama te zdravstvenim, socijalnim i gospodarskim aspektima pandemije i njihovim utjecajem na stanovništvo i lokalne zajednice;

4. pružanjem redovitih i praktičnih informacija lokalnim i regionalnim vlastima o mjerama koje EU poduzima za rješavanje krize;

5. na terenu, olakšavanjem provjere stvarne učinkovitosti mjera EU-a za borbu protiv pandemije; prikupljanjem informacija kako bi se na iskustvima stečenima na lokalnoj i regionalnoj razini poboljšale politike EU-a (provjera stanja politike).

#EuropeansAgainstCovid19

Europski odbor regija pozvao je članove i članice OR-a, predsjednike i predsjednice regija, gradonačelnike i gradonačelnice te druge lokalne i regionalne partnere i partnerice da razmjenu putem platforme pokrenu slanjem poruke na: covid19@cor.europa.eu . Podijelite s njima svoja osobna iskustva, ideje, prijedloge i videoporuke, kao i potrebe i zahtjeve na koje treba odgovoriti na razini EU-a te povratne informacije o reakciji EU-a.

Izvor: službene stranice Europskog odbora regija

https://cor.europa.eu/hr/news/Pages/COVID-19-EU-Committee-of-regions-to-launch-an-exchange-platform.aspx

https://cor.europa.eu/hr/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx