Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • FOCUS: Bliže ljudima, bliže komunikaciji

FOCUS: Bliže ljudima, bliže komunikaciji

Neprestana transformacija, tehnološki napredak i digitalizacija u skladu sa direktivama EU potiče nas kao i sve ciljne javnosti u sektoru javne uprave i javnih tvrtki na edukaciju. FOCUS konferencija održava se 17. i 18. listopada u Termama Tuhelj. 

Misija i vizija javnih institucija mora biti da kroz transparentnost komuniciranja bude bliže ljudima te da oni koji odlučuju još bolje razumiju ulogu odnosa s javnošću i stručnjaka na tom području o važnosti njihove uloge u procesu kontinuiranog komuniciranja kako bi se realizirali ciljevi prema potrebama a prije svega informirala javnost o aktivnostima institucija i organizacija.

FOCUS je jedina specijalizirana konferencija koja raspravlja o komunikacijama i svim inovativnim procesima kako bi zaposleni u javnoj upravi i javnim tvrtkama razmijenili svoja iskustva i prakse te bili konkurentniji u skladu sa komunikacijskim strategijama.

PRIJAVE NA LINKU.