Web Format 20

GBC 2-dnevna online edukacija: Nova Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (EPBD), 24. i 25. travanj 2024.

12.04.2024 08:39

Edukacija je namijenjena prvenstveno ekspertima – projektantima i inženjerima svih struka, investitorima, developerima, proizvođačima građevinskog materijala, bankarima, predstavnicima energetskih tvrtki, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, državnim dužnosnicima i predstavnicima nadležnih ministarstava, vlasnicima nekretnina, predstavnicima akademske zajednice i mnogim drugima.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju priprema 2-dnevnu online edukaciju pod nazivom: Nova Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (EPBD), koja će se održati 24. i 25. travnja 2024. godine u online formatu, preko Zoom platforme.

Program edukacije vrednuje se u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja s 8 (osam) sati, od čega se 6 (šest) sati odnosi na tehničku regulativu, a 2 (dva) sata na stručni sadržaj.

Edukacija će pokriti sljedeće teme:

 • Pregled nove Direktive – EPBD s naglaskom na implementaciju u nacionalni strateški i regulatorni okvir

 • Strateški ciljevi i uloga izmjene Direktive u zakonodavnom paketu Fitfor55

 • Cjeloživotni ugljik – WLC u novoj Direktivi

 • MEPS ili minimalni standardi energetskih svojstava zgrada

 • Definicija dubinske obnove zgrada i putovnica za obnovu

 • Energetski certifikati u novoj Direktivi

 • Modernizacija energetskih sustava u zgradi

 • Nacionalni plan obnove zgrada

 • Zgrade nulte emisije

 • Solarna energija u zgradama – EPBD

 • Pripremljenost zgrada za pametne tehnologije

 • Kvaliteta unutarnjeg okoliša i zdravi unutarnji klimatski uvjeti

 • Kružno gospodarstvo – EPBD

 • Zelena urbana infrastruktura – EPBD

 • Financiranje dostizanja ciljeva Direktive

Edukacija je namijenjena prvenstveno ekspertima – projektantima i inženjerima svih struka, investitorima, developerima, proizvođačima građevinskog materijala, bankarima, predstavnicima energetskih tvrtki, predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, državnim dužnosnicima i predstavnicima nadležnih ministarstava, vlasnicima nekretnina, predstavnicima akademske zajednice i mnogim drugima.

Program, prijavnicu i cjenik pronađite na POVEZNICI.