Hrvzz Image

Grad Zagreb u projektu „EUReKA - ključni pristup pravima EU-a“

14.12.2021 14:22

Projekt je usmjeren na jačanje uspješnog uključivanja i sudjelovanja mobilnih građana Europske unije i članova njihovih obitelji u građanskom i političkom životu zemlje domaćina kroz poboljšanu lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju znanja i informacija.