Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Hrvatska zajednica županija i Udruga poslodavaca u zdravstvu o organizaciji primarne zdravstvene zaštite
  • Hrvatska zajednica županija i Udruga poslodavaca u zdravstvu o organizaciji primarne zdravstvene zaštite
  • Hrvatska zajednica županija i Udruga poslodavaca u zdravstvu o organizaciji primarne zdravstvene zaštite
  • Hrvatska zajednica županija i Udruga poslodavaca u zdravstvu o organizaciji primarne zdravstvene zaštite
  • Hrvatska zajednica županija i Udruga poslodavaca u zdravstvu o organizaciji primarne zdravstvene zaštite

Hrvatska zajednica županija i Udruga poslodavaca u zdravstvu o organizaciji primarne zdravstvene zaštite

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk sastao se s direktorom Udruge poslodavaca u zdravstvu Draženom Jurkovićem u ponedjeljak 11. studenog u Šibeniku.

Tema sastanka bila je provedba Zakona o zdravstvenoj zaštiti na razini primarne zdravstvene zaštite. Sastanku su prisustvovali i Mladen Bušić, ravnatelj Kliničke bolnice Sveti Duh, Ante Ivančić, ravnatelj istarskih domova zdravlja, Helena Bandalović i Nikola Mihaljević kao predstavnici Radne skupine za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatske zajednice županija, predstavnici domova zdravlja Šibenik, Knin i Drniš, a s ciljem da se pronađu rješenja na otvorena pitanja vezana uz organizaciju primarne zdravstvene zaštite.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) stoji da se načelo cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite osigurava provođenjem objedinjenih mjera za unaprjeđenje zdravlja i prevenciju bolesti te liječenjem, zdravstvenom njegom, rehabilitacijom i palijativnom skrbi.

„Hrvatska zajednica županija aktivno je sudjelovala u donošenju prijedloga ovoga Zakona kroz svoje članove u radnim skupinama Ministarstva zdravstva, ističući izazove koji su pred županijama u organizaciji primarne zdravstvene zaštite. Kvalitetna zdravstvena usluga za naše građane pretpostavlja dobru organizaciju poslova među svim dionicima, uključujući Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, koncesionare, jedinice lokalne i regionalne samouprave, kao i sve djelatnike bez kojih sustav ne može funkcionirati“, poručuje župan Pauk.

Zajednički cilj je jednako dostupna i jednako kvalitetna javna usluga za sve građane Republike Hrvatske, bez obzira na njihovo mjesto stanovanja ili materijalni status, zbog čega će Hrvatska zajednica županija inicirati sastanak s ministrom Kujundžićem i Udrugom poslodavaca u zdravstvu, zaključeno je na sastanku.