Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Istraživanje: Službenici iznimno zadovoljni komunikacijom s Hrvatskom zajednicom županija

Istraživanje: Službenici iznimno zadovoljni komunikacijom s Hrvatskom zajednicom županija

Uspješna i kvalitetna komunikacija sa svim ciljnim skupinama jedan je od prioriteta rada Hrvatske zajednice županija, a radne skupine predstavljaju središnju točku oko koje se okupljaju stručnjaci iz različitih područja i brinu o poslovima iz nadležnosti područne (regionalne) samouprave. S obzirom na to, prošlog smo tjedna proveli istraživanje o zadovoljstvu članova radnih skupina komunikacijom, ali i prioritetnim temama za naredno razdoblje. Prema rezultatima istraživanja, više od polovice članova radnih skupina posjećuje web stranice Hrvatske zajednica županija na dnevnoj ili tjednoj razini. Govoreći o izravnom kontaktu s uredom Zajednice, potrebno je istaknuti činjenicu da je u posljednjih šest mjeseci čak 91 posto ispitanika komunicirao s nekime iz ureda Zajednice (emailom, telefonski, na edukaciji/događanju ili putem online platformi). U prilog tome idu i rezultati koji su pokazali da županijski službenici nisu samo zainteresirani za informacije koje su im relevantne, već često prate i one vijesti koje nisu povezane s područjem kojim se bave i/ili sadržaje iz drugih županija. Kao najzanimljive i najrelevantnije teme službenici su naveli da su to EU fondovi (provedeni projekti i natječaji), razmjena primjera dobre prakse, edukacije i usavršavanja te informacije iz područja gospodarstva.

Slijedom gore navedenih rezultata, Hrvatska zajednica će i dalje raditi na održavanju dobre komunikacije sa svim dužnosnicima, službenicima i namještenicima u županijama jer je ona temelj uspješnih odnosa, pravednog suodlučivanja i obostranog povjerenja.