Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Izbor najboljeg EU projekta: Zadarska županija modernizirala javnu rasvjetu s uštedom preko 80 posto

Izbor najboljeg EU projekta: Zadarska županija modernizirala javnu rasvjetu s uštedom preko 80 posto

Ukupna vrijednost projekta je 1.915.820,00 eura, a iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 1.628.447,00 eura. Od toga su vlastita sredstva iznosila 287.373,00 eura.

Zadarska županija ušla je u uži izbor za najbolji EU projekt s projektom IRENE – Interregional Renewable & ENEergy efficiency network prijavljen unutar kategorije Doprinos prekograničnoj suradnji.

Vodeći partner na projektu je  Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, dok su partneri Zadarska županija, Eko Centar DELFIN iz Crne Gore, Općina Tivat, Asocijacija za ekonomski razvoj iz Bosne i Hercegovine i Grad Mostar.

Projekt se odvijao na lokacijama Zadarske županije (Zadar, Smilčić, Korlat, Lisičić, Bibinje, Vinjerac, Novigrad – Gajine, Galovac, Privlaka), zatim u Mostaru, Tivatu, Neumu te Jablanici. Provedba projekta započela je 01.07.2017. te je trajala do 31.12.2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.915.820,00 eura, a iznos  isplaćenih bespovratnih sredstava 1.628.447,00 eura. Od toga su vlastita sredstva iznosila 287.373,00 eura.

Cilj projekta bio je doprinijeti zaštiti i očuvanju prirode poticanjem održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima putem zajedničkog razvoja i umrežavanja lokalnih sustava upravljanja energijom te poticati energetsku učinkovitosti i korištenje sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru.

Vrijednost projekta vidljiva je pak kroz razvoj zajedničke mreže projektnih ideja i omogućavanje razvoja novih inicijativa, specijalistička obuka i opremanje specijaliziranom opremom postojećih i novih timova energetske učinkovitosti kao i ulaganje u infrastrukturu. Tako su projektom IRENE zamijenjeni postojeći rasvjetni sustavi koji koriste živinu rasvjetu s visoko učinkovitim i energetski učinkovitim svjetiljkama te je ugrađen jedan solarni sustav za pripremu potrošne tople vode u prekograničnom području. Rasvjetni sustav zamijenjen je  na lokacijama u  Zadru, Mostaru, Tivtu, Neumu, Smilčiću, Korlatu, Lisičiću, Bibinjama, Vinjercu, Novigradu, Galovcu, Privlaci i Jablanici.

„Svoj doprinos ostvarenju europskog energetsko-klimatskog plana 20-20-20 Agencija ZADRA NOVA daje s planiranjem i provedbom projekata kao što je IRENE. Projekt IRENE je korak prema postizanju postavljenih ciljeva o manjoj emisiji stakleničkih plinova, povećanju udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji, te manjoj potrošnji energije u odnosu na onu koja se očekuje u slučaju neprovođenja posebnih mjera.“ – istaknula je ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Marina Dujmović Vuković, te pojasnila – „Sukladno obvezama prihvaćenim potpisivanjem Energetske povelje i Pisma namjere Zadarska županija je izrazila trajni interes za provođenje aktivnosti poboljšanja energetske efikasnosti. Zadarska županija ovlastila je Agenciju ZADRA NOVA za provedbu aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom na svom upravnom području. Te aktivnosti Agencija redovito i obavlja, bilo kroz nadziranje potrošnje energije u javnim zgradama, savjetovanja s ciljem uštede ili unos podataka u registre i sustave za praćenje podataka. Trajni rezultat i temelj daljnjeg rada je baza ideja i mreža projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije izrađena kroz projekt IRENE. Očekuje se stoga povećanje broja i kvalitete projekata iz područja energetike koje će jedinice lokalne i regionalne samouprave te ustanove u njihovu vlasništvu kroz partnerski pristup kandidirati na otvorene natječaje europskih i nacionalnih izvora financiranja. U sedmogodišnjem razdoblju koje je pred nama kroz dva financijska “paketa” Hrvatskoj je na raspolaganju preko 22 milijarde eura i značajan dio tog iznosa usmjeren je upravo na poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Zahvaljujući projektu IRENE, Agencija ZADRA NOVA i Zadarska županija spremnije su za prilike koje će omogućiti novi višegodišnji financijski okvir.“

Kroz projekt IRENE samo u Zadarskoj županiji modernizirano je 510 energetski učinkovitih rasvjetnih tijela, na području Hercegovačko Neretvanske županije u Bosni i Hercegovini 605 rasvjetnih tijela, a na području Boke Kotorske u Crnoj Gori modernizirano je 593 rasvjetnih tijela te je ugrađen jedan solarni sustav za pripremu potrošne tople vode. Stara rasvjeta na pilot lokacijama bila je neučinkovita, pretežno na bazi žive te nije bila u skladu s normama o svjetlosnom onečišćenju. Ugradnjom novih ekološki prihvatljivih rasvjetnih tijela povećala se ušteda sustava koja, u odnosu na živinu rasvjetu, iznosi minimalno 80% instalirane snage. Uz to, modernizacija rasvjetnih sustava na pilot lokacijama ima za svrhu povećati svijest o mogućnosti financiranja projekata iz područja energetske učinkovitosti iz EU sredstava.

Provedena je i edukacija djece te se poticalo stanovništvo i javni sektor na korištenje obnovljivih izvora energije te energetsku učinkovitost putem posebno osmišljene promotivne kampanje. Posebno osmišljena predstava za djecu s ciljem edukacije o energetskoj učinkovitosti i zaštiti prirode je prikazana 12 puta pred kazalištima popunjenima do posljednjeg mjesta. Ugrađeni su i sustavi za monitoring potrošne energije s prikazom potrošnje, ušteda te statistike u realnom vremenu za 3 javne zgrade u prekograničnom području te su izrađeni energetski pregledi za 13 javnih zgrada.

„Zadarska se županija već odavno opredijelila za poticanje obnovljivih izvora energije te je ovaj projekt tek jedna od aktivnosti u tom smjeru. Ono što nam je osobito bilo zanimljivo i što nas je potaknulo na ulazak u ovaj projekt je usmjeravanje EU sredstva baš na ruralni dio županije te mogućnosti da se sredstva iskoriste za obnovu komunalne infrastrukture te istodobno ostvare značajne uštede.“ – kazao je Božidar Longin, župan Zadarske županije, te nastavio – „Kroz ovaj projekt smo uspjeli  ojačati socijalni, gospodarski i teritorijalni razvoj programskog područja kroz provedbu zajedničkih intervencija na području zaštite okoliša i održive energije. Zadarska županija je u sklopu projekta IRENE organizirala i  provodila  i promotivnu kampanju s ciljem podizanja svijesti o području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.“

Poseban naglasak u provedbi projektnih aktivnosti je stavljen na disperziju pilot projekata u ruralna područja koja nisu aktivna u privlačenju EU sredstava gdje je pokazano kako EU sufinanciranje ostavlja trajni pozitivan znak u zajednici. Uz to je podignuta svijest o korištenju obnovljivih izvora energije i energetskoj učinkovitosti.