Rs Financije

Jačanje suradnje radnih skupina Hrvatske zajednice županija

23.01.2024 14:06

Sjednica Radne skupine za financije i proračuna održana je 23. siječnja u Zagrebu. Na prijedlog voditeljice radne skupine Marine Čolig, članovi su izložili teme koje će biti u fokusu rada radne skupine.

Jedna od tema koje će dominirati u radu radne skupine u 2024. godini su Sporazumi o povjerenim poslovima državne uprave. Budući da je u planu uspostava pune državne riznice, bit će nužna uska suradnja Radne skupine za unutarnju reviziju te Radne skupine za financije i proračun Hrvatske zajednice županija. Planira se održavanje i zajedničke sjednice s Radnom skupinom za pravna pitanja na temu izmjena Zakona o upravnom sporu.

Na dnevnom redu sjednica bila je Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata i obveze za županije. U sklopu projekta "Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ Ministarstvo financija izradilo je Prijedlog uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata. Isti je predstavljen u organizaciji Ministarstva financija i Državne škole za javnu upravu na on-line radionici krajem 2023. godine. Riječi je bilo i o ukidanju prireza te na koji način je isto utjecalo na prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zaključak sjednice je da se nastavlja uspješna suradnja s resornim ministarstvom te da je nužno surađivati i s drugim radnim skupinama Hrvatske zajednice županija na pitanjima važnima za županije. Zajedničke sjednice radnih skupina koordinirat će Ured Zajednice.