Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Jednake mogućnosti za muškarce i žene na radnom mjestu, fleksibilni uvjeti rada za roditelje – ključ napretka gospodarstva i rasta nataliteta
  • Jednake mogućnosti za muškarce i žene na radnom mjestu, fleksibilni uvjeti rada za roditelje – ključ napretka gospodarstva i rasta nataliteta
  • Jednake mogućnosti za muškarce i žene na radnom mjestu, fleksibilni uvjeti rada za roditelje – ključ napretka gospodarstva i rasta nataliteta

Jednake mogućnosti za muškarce i žene na radnom mjestu, fleksibilni uvjeti rada za roditelje – ključ napretka gospodarstva i rasta nataliteta

Danas u Hrvatskoj među nezaposlenima i dalje prednjače žene, nerijetko zbog majčinstva, što usporava napredak gospodarstva i smanjuje demografski potencijal. Jedan je to od razloga zbog kojih je pokrenut projekt "Re-kreiraj posao i život za žene i muškarce", koji je predstavljen 29. rujna u Rijeci. Upravo su zbog toga neki od ciljeva projekta olakšavanje poslovnih i obiteljskih obaveza svakog pojedinca te smanjenje utjecaja stereotipa o muškim i ženskim ulogama na poslu, u obitelji i društvu. 

Promjena društvenih normi svrha je projekta "Re-kreiraj posao i život za žene i muškarce" kako bi se smanjili problemi s kojima se mladi susreću pri zaposlenju i podizanju obitelji. Projektom se povećava svijest o nejednakoj raspodjeli odgovornosti unutar obitelji i o nesvjesnoj pristranosti poslodavaca uslijed stereotipnih očekivanja. Tako se pri zaposlenju i napredovanju prednost daje mladim muškarcima, iako su žene jednako obrazovane i sposobne. 

Postojanje razlika potvrđuju i službeni podaci o obrazovanju i nezaposlenosti. Od ukupno 6% nezaposlenih u Primorsko-goranskoj županiji, 56% se odnosi na žene, a 44% na muškarce, što čini razliku od 12%. O nedovoljnoj iskorištenosti potencijala najbolje govori podatak da je prema obrazovnoj strukturi najviše nezaposlenih žena visokog obrazovanja (17,8%) u odnosu na muškarce visokog obrazovanja, kojih je gotovo duplo manje među nezaposlenima (9,1%). Isti trend razlike nezaposlenih po spolu je prisutan u svim županijama, s time da je najmanja razlika u Gradu Zagrebu (48,5 % muškaraca u odnosu na 51,5 % žena, odnosno 3%). dok je najveća razlika u Posavini i Slavoniji, posebno u Vukovarsko -srijemskoj županiji (38,3% muškaraca u odnosu na 61,7 % žena; 23,4%).

Na predstavljanju projekta  u Rijeci, sudionike je uvodno pozdravila Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koja se osvrnula na dosadašnje rezultate i buduće planove Vlade u novom mandatu: „Ovoj Vladi je usklađenje privatnog i poslovnog života među visokim prioritetima što potvrđuje i činjenica da smo u prošlom mandatu povećali roditeljske naknade za roditeljski dopust za više od 100%, s 2400,00 na 5600,00 kn, a namjera nam je do kraja ovog mandata podizanje tog iznosa na visinu plaće. Isto tako, važno je za ravnotežu privatnog i poslovnog života spomenuti APN-ove kredite, izgradnju i obnovu više od 500 vrtića te uvođenje produljenog rada u njih 96, program „Zaželi“ za zapošljavanje žena, kao i ovaj projekt kojim radimo na jednakim prilikama za žene i muškarce na poslu i u obitelji.“

Zamjenica primorsko-goranskog župana Marina Medarić dotaknula se važnosti uloge poslodavca, istaknuvši dobru zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama u odjelima Primorsko-goranske županije. “Od ukupno 11 upravnih odjela osam vode pročelnice, dok u samo tri odjela te pozicije obnašaju muškarci. Ako tome pridodamo i naš Ured unutarnje revizije na čelu kojega je također voditeljica, lako je zaključiti da su rukovodeće pozicije u našoj Županiji mahom povjerene ženama. Vjerujemo kako će i poslodavci Primorsko-goranske županije prepoznati prednosti obiteljski odgovornih praksi koje prema dosadašnjim iskustvima pokazuju brojne prednosti za poslovanje. Time bi se doprinijelo izjednačavanju poslovnih mogućnosti žena i muškaraca, čime se potiče gospodarstvo i osigurava demografska održivost. Jedino zajedno možemo stvoriti funkcionalan sustav podrške za zaposlene, obitelj i poslodavce.“

Na današnjem predstavljanju prikazane su i mogućnosti uključenja u MAMFORCE SOCIETY kroz audit - strateški alat promjene organizacijske kulture sukladno današnjim potrebama. „Smanjene stope bolovanja, veće zadovoljstvo zaposlenih, porast produktivnosti i veći broj žena na rukovodećim pozicijama - rezultati su promjena koje smo kroz audit proveli u 33 organizacije. To su jasni pozitivni pomaci, apsolutno mjerljivi, koji potvrđuju da promišljamo u dobrom smjeru. Zahvaljujući projektu Re-kreiraj život i posao za žene i muškarce još 20 tvrtki će dobiti priliku poboljšati svoje politike i prakse, te posljedično, što je ključno, i produktivnost, a sve uz EU sufinanciranje.“ – istaknula je Diana Kobas Dešković, direktorica tvrtke Spona Code, koja vodi kompanije kroz promjenu poslovnog okruženja.

Na primjeru BKS Bank AG Glavna podružnica Hrvatska, prikazane su prednosti uključenja u MAMFORCE. Direktor Juraj Pezelj naglasio je: „BKS Bank osigurava zaposlenima fleksibilne radne aranžmane, a upravo zahvaljujući MAMFORCE-u se povećala vidljivost žena unutar tvrtke koje danas čine 33% rukovodećih pozicija. Također, uspješno smo implementirali pronatalitetnu mjeru Vlade te za svako novorođeno dijete isplaćujemo maksimalni neoporezivi iznos od 10.000 kn, uz niz drugih pogodnosti za zaposlene.“

U sklopu predstavljanja prikazana je predstava "Posao i život za žene i muškarce" u izvedbi Udruge Riječi/Prave/Predstave, koja je kroz glumu pokazala stereotipe koje je potrebno pobrisati kako bi žene i muškarci imali izjednačene šanse na tržištu rada. 

Nakon Rijeke javna događanja održat će se u Osijeku, Puli, Splitu i Varaždinu. Uz ostale projektne aktivnosti provest će se MAMFORCE audit i edukacije za poslodavce i zaposlenike u 20 organizacija.

Uz pomoć MAMFORCE metode, koja usmjerava promjenu organizacijske kulture prema uključivom i rodno balansiranom radnom okruženju, u tvrtkama će se identificirati postojeće pristranosti, uvesti organizacijske promjene i prakse koje omogućuju ravnotežu između privatnog i poslovnog života zaposlenih. Pozitivni pomaci i najbolje prakse će dobiti priznanje u obliku MAMFORCE standarda kao znaka kvalitete za organizacije prijatelje obitelji i žena.

Na kraju konferencije je upućen javni poziv tvrtkama za uključenje u MAMFORCE SOCIETY o čemu više informacija možete naći na linku

Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, Jednakost, Građanstvo). Koordinator projekta je Ministarstvo rada , mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partneri su Hrvatska zajednica županija i Spona Code.

Vrijednost projekta je 324,518.06 EUR, od čega Europska komisija sudjeluje sa 241,675.13 EUR. Projekt se provodi u periodu od 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2022.

Konferenciju možete pogledati putem ovog linka.