Hrvzz Image

Karlovački župan Ivan Vučić na sastanku s ravnateljicom Državnog hidrometeorološkog zavoda

20.01.2017 12:28

Državni hidrometeorološki zavod namjerava prijaviti projekt za povlačenje sredstava iz EU fondova koji obuhvaća obnovu stanica i u Karlovačkoj županiji.