Hrvzz Image

KOMferencija o komunikacijama

05.12.2018 11:13

KOMferencija se održava 6. i 7. prosinca u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću.