Large Obala I More

Konferencija Informatora o pomorskom dobru

12.04.2024 08:26

Seminar je namijenjen kako službenicima i pročelnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih upravnih odjela nadležnih za pomorstvo, prostorno uređenje, gradnju, imovinskopravne poslove, službenicima državne uprave i lučkih uprava tako i odvjetnicima i poduzetnicima odnosno svima onima koji obavljaju ili planiraju obavljati gospodarske aktivnosti na moru i obali ili koji se na neposredan ili posredan način bave pitanjima vezanim za pomorska dobra.

POMORSKO DOBRO – RASPOLAGANJE, EVIDENTIRANJE, GRADNJA I DODJELA DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
7. svibnja 2024., s početkom u 9,30 h
Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, Viktora Cara Emina 6, Opatija

CILJ SEMINARA: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2023. godine unio je u pravni poredak RH niz novina u reguliranju pomorskog dobra i morskih luka u odnosu na do sada važeća rješenja. Među njima posebna pozornost usmjerena je na uvođenje sustava dozvola koji zamjenjuje dosad važeća koncesijska odobrenja, preduvjete koje je potrebno ispuniti u cilju dodjele dozvole, sam postupak dodjele dozvola i konačno na prava i obveze ovlaštenika dozvola. Druga novina kojoj se posvećuje pozornost odnosi se na sustav zaštite i nadzora na pomorskom dobru. Što znači red na pomorskom dobru, tko obavlja poslove nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru tko su pomorski redari, pitanja su koja će biti u fokusu seminara.

Ništa manje materiju na seminaru predstavlja ona koja se odnosi na sustav prostornog planiranja i gradnje na pomorskom dobru: što se i kako se može graditi na pomorskom dobru, što se smatra izgrađenom infrastrukturom te na koji način se može vršiti nasipavanje i dr. razmotrit će se na seminaru interaktivno sa sudionicima. Seminar posvećuje i pozornost na pitanja koja se odnose na određivanje statusa i evidentiranja pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama, kao i položaj lučkih uprava, ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i dr.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN: Seminar je namijenjen kako službenicima i pročelnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih upravnih odjela nadležnih za pomorstvo, prostorno uređenje, gradnju, imovinskopravne poslove, službenicima državne uprave i lučkih uprava tako i odvjetnicima i poduzetnicima odnosno svima onima koji obavljaju ili planiraju obavljati gospodarske aktivnosti na moru i obali ili koji se na neposredan ili posredan način bave pitanjima vezanim za pomorska dobra.

Predavači i program:

1) dr. sc. NINA PERKO, ravnateljica Uprave pomorstva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH

Instituti raspolaganja pomorskim dobrom s posebnim naglaskom na novi institut dozvole na pomorskom dobru
- općenito o pomorskom dobru
- instituti raspolaganja pomorskim dobrom (koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, posebna upotreba pomorskog dobra, dozvola na pomorskom dobru i privremeno gospodarsko korištenje pomorskog dobra)
- dozvola na pomorskom dobru kao upravni akt (sadržaj, ogledni primjer)
- plan upravljanja jedinice lokalne samouprave kao temelj za raspisivanje natječaja za dozvole na pomorskom dobru
- iznosi minimalnih naknada za pojedinu djelatnost koja se obavlja temeljem dozvole

Nadzor pomorskog dobra u općoj upotrebi i nadzor reda u luci otvorenoj za javni promet
- pomorski i lučki redari – kako je sustav nadzora zamišljen

3) SNJEŽANA ĐURIŠIĆ, načelnica Sektora lokacijskih dozvola i investicija, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH

Gradnja i prostorno uređenje na pomorskom dobru
- prostorno planiranje
- gradnja na pomorskom dobru na temelju Plana upravljanja
- lokacijska dozvola
- dokaz pravnog interesa
- formiranje građevnih čestica
- obveze jedinica lokalne samouprave

4) doc. dr. sc. JADRANKO JUG, sudac Vrhovnog suda RH

Stvarnopravni aspekti i evidencija pomorskog dobra
- definicija pomorskog dobra i pravni status
- utvrđenje i ukidanje pravnog statusa pomorskog dobra
- evidentiranje pomorskog dobra (u katastru i zemljišnim knjigama)
- postojeći upisi prava vlasništva na pomorskom dobru (nezakoniti upisi)
- valjanost upisa prava vlasništva na pomorskom dobru na temelju odluke nadležnog tijela koje je upravljalo pomorskim dobrom ili nekog drugog tijela javne vlasti do 24. svibnja 1974.

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA SEMINARU:
Sudionici moraju prijaviti sudjelovanje na seminaru putem prijavnice, najkasnije 6. svibnja 2024. Sudionici mogu postavljati pitanja tijekom održavanja seminara, a preporučljivo je da ih dostave i prije seminara, na e-mail urednistvo@informator.hr.

KOTIZACIJA:
Za pretplatnike pravnog portala informator.hr i tjednika Informator koji su podmirili dospjelu pretplatu kotizacija iznosi 170,00 €. Za ostale sudionike, naknada za sudjelovanje iznosi 200,00 €Cijene uključuju PDV.

Kotizacija se uplaćuje najkasnije do 6. svibnja 2024. na račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-07052024–OIB PLATITELJA.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:
Sudjelovanje na seminaru, kavu dobrodošlice, kavu i snack u pauzi, mogućnost postavljanja pitanja predavačima, te skriptu s power point prezentacijom.

DODATNE INFORMACIJE I UPITI:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr

PRIJAVA NA SEMINAR