KONFERENCIJA ŽUPANIJA u sklopu LC Panorama 2023.

KONFERENCIJA ŽUPANIJA u sklopu LC Panorama 2023.

27.09.2023 12:07

Radna snaga u javnome sektoru, zdravstvo i školstvo – tri su teme koje hrvatski župani smatraju ključnima za rješavanje u idućem razdoblju.