Hrvzz Image

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: U kriznim situacijama je važna koordinacija između različitih razina vlasti

10.12.2020 14:01

Na posebnoj sjednici vezanoj uz stanje s koronavirusom u Europi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe sudjelovali su predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk i zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar.